Image

Zgłoś zapotrzebowanie na zakup węgla do 28.10.2022 r.

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą mówiącą o preferencyjnym zakupie węgla przez gospodarstwa domowe od jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel informuje mieszkańców miasta Pruszcz Gdański o możliwości zgłaszania zapotrzebowania zakupu węgla.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 28 października 2022 r.

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych z terenu miasta Pruszcz Gdański na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie sprzedaży węgla na terenie naszego miasta.

Zgodnie z projektem ustawy zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1* ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Szacuje się, że 1 tona węgla będzie kosztować 2 000 zł i do końca tego roku tj. do 31.12.2022 r. jedno gospodarstwo będzie mogło zakupić 1,5 tony i w roku kolejnym 1,5 tony węgla na warunkach preferencyjnych.
 
Zapotrzebowanie można zgłosić za pomocą formularza elektronicznego: 
https://forms.gle/ZjmBjujE1WKuxsYMA
Jeśli nie masz możliwości wypełnienia formularza, zadzwoń na telefon: +48 58 775 99 12

*Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.