Image

Do końca kwietnia węgiel na preferencyjnych warunkach

Do końca kwietnia 2023 r. można kupić węgiel na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych limit zakupu wynosi 3 tony. Węgiel może kupić osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz otrzyma zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny węgla. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa powyżej należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim (MOPS), przy ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański w dziale ds. świadczeń rodzinnych. Aby móc zakupić węgiel we wskazanym okresie wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Wzór wniosku dostępny jest:
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.pruszcz-gdanski.pl/
  • w wersji papierowej w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański.

Godziny pracy MOPS:
  • poniedziałek: 8:00-16:00,
  • wtorek-piątek: 7:30-15:30.

Niewykorzystany limit węgla z 2022 r. przechodzi na 2023 r. MOPS w Pruszczu Gdańskim na wniosek osoby uprawnionej wydaje nowe zaświadczenia o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny węgla. Uwaga! Zaświadczenia wydane w 2022 r. z dniem 1 stycznia 2023 r. straciły ważność.

Skład węgla, w którym można dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, znajduje się na terenie hurtowni — Millenium Hurtownia Budowlana w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. Sprzedaż węgla odbywa się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00. Cena sprzedaży 1 tony węgla wynosi 2 000 zł. Opłatę za węgiel należy uregulować podczas zakupu, akceptowane są płatności gotówką lub kartą.

Koszt transportu węgla pokrywa osoba, która ten węgiel kupuje. Transport można zamówić i opłacić wraz z zakupem węgla. Akceptowany jest także transport we własnym zakresie. Wszelkie uzgodnienia w tej dziedzinie należy dokonywać z pracownikami składu.