Image

Akcja przewonienia gazu ziemnego Jesień 2022

Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku w dniach 25-27 października 2022 roku przeprowadzi na terenie miasta Pruszcz Gdański akcję przewonienia gazu ziemnego sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę. Jednocześnie informujemy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.