Image

Sprawdź online, ile jeszcze możesz oddać gruzu, odpadów budowlanych itp.

Czy wiesz, że każdy posiadacz Pruszczańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem GPSZOK może w łatwy sposób sprawdzić jaką ilość czystego gruzu, zmieszanych odpadów budowlanych oraz materiałów izolacyjnych możne jeszcze oddać w danym roku kalendarzowym w punkcie selektywnej zbiórki odpadów?

Gdzie znaleźć tę informację?


Na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl
Wystarczy zalogować się na swoje konto, wchodząc ma stronę www.mieszkamwpruszczu.pl klikając przycisk "Zaloguj" w prawym, górnym rogu strony. Po zalogowaniu się z menu po lewej należy wybrać zakładkę GPSZOK.


W aplikacji mobilnej Mieszkam w Pruszczu
Informację tę sprawdzisz również w aplikacji Mieszkam w Pruszczu, wybierając "GPSZOK" z menu rozwijalnego po lewej stronie: