Powiatowy Konkurs Literacki pt. Afera w Bibliotece

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim zaprasza po raz kolejny do wzięcia udziału w Powiatowym konkursie pt. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

  • Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych z powiatu gdańskiego.
  • Jak wziąć udział w konkursie?
   Zapoznaj się z Regulaminem.
   Napisz pracę nawiązującą do tematu „Afera w bibliotece”.
   Wyślij pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl.
  •  Termin nadsyłania prac: Pracę konkursową należy dostarczyć do 26 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki w maju, laureaci będą zawiadomieni drogą  telefoniczną lub e-mailową.
  • Czekają na Was atrakcyjne nagrody!
  • Regulamin oraz zgody — znajdziesz tu: Regulamin konkursu oraz formularze