PRUSZCZ GDAŃSKI Pogoda

Dołącz do tych którzy odebrali już swoją Kartę

Kartę posiada już:

2 565
osób
w wieku do 20 lat

4 848
dorosłych
w wieku 20-54 lata

2 906
seniorów
w wieku 55+ lat