Pakiet GPSZOK

Informacje


Pakiet GPSZOK Pakiet GPSZOK (Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) umożliwia wygodną i prostą weryfikację Ciebie jako mieszkańca miasta Pruszcz Gdański. Bez konieczności okazywania dodatkowych dokumentów tj. dowodu czy rachunku za media. Zatem jeśli zamierzasz oddać odpady w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, który mieści się przy ul. Kupieckiej, wystarczy, że weźmiesz ze sobą Kartę Mieszkańca.

Pakiet GPSZOK posiada także jeszcze jedną cenną funkcjonalność. Każdy posiadacz karty z aktywnym Pakietem GPSZOK może w łatwy sposób sprawdzić jaką ilość czystego gruzu, zmieszanych odpadów budowlanych oraz materiałów izolacyjnych możne jeszcze oddać w danym roku kalendarzowym. Gdzie znaleźć tę informację? Wystarczy na komputerze zalogować się na swoje konto (na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl) i z lewego menu w panelu konta wybrać zakładkę GPSZOK.

Dzięki Pakietowi GPSZOK każdy z mieszkańców może w łatwy sposób sprawdzić harmonogram wywozu odpadów oraz ustawić przypomnienia o konieczności wystawieniu pojemników dot. określonych grup odpadów.

Pakiet GPSZOK może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która posiada aktywny Pakiet Mieszkańca. Przy dodawaniu Pakietu Mieszkańca, osobom pełnoletnim Pakiet GPSZOK nadawany będzie automatycznie.

Ważne: udogodnienia związane z Pakietem GPSZOK dotyczą nieruchomości, której adres wskazany jest na koncie użytkownika w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca. Jeśli mieszkaniec posiada więcej nieruchomości i to z jednej z nich chce oddać odpady, powinien okazać dodatkowy dokument, dzięki któremu będzie można zweryfikować go jako właściciela np. prawo jazdy, kopię deklaracji dot. odpadów, fakturę z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WiK lub inne dokumenty związane z opłatami za media, zawiadomienie o zmianie stawki dot. odpadów, decyzję ws. podatku od nieruchomości itd.

Więcej na temat działania GPSZOK znajdziesz na: http://www.purum-pruszcz.pl/