Pakiet GPSZOK

Partner wiodący


PURUM sp. z o.o. to partner wiodący dla tego pakietu. PURUM sp. z o.o. jest gminną spółką prawa handlowego, której zadaniem jest odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.