Pakiet Mieszkańca

Informacje


Jest to bazowy pakiet na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca. W ramach niego można korzystać z bezpłatnie z wewnętrznej linii autobusowej nr 107 oraz linii autobusowej nr 307, atrakcyjnych rabatów u Partnerów Karty w tym zakupu tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, edukacyjne czy sportowe.

Co zrobić, aby otrzymać Pakiet Mieszkańca? Jest on nierozerwalnie połączony z Kartą, więcej informacji znajdziesz poniżej i w Regulaminie programu pn. Pruszczańska Karta Mieszkańca.
 1. W celu uzyskania Karty należy złożyć wypełniony, kompletny i czytelny wniosek o Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej lub osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej, na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko,
  2. w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – kopia pierwszej strony PIT (PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego. Gdy wniosek składany jest w okresie styczeń-marzec, uprawnienie weryfikowane jest na podstawie deklaracji rozliczenia podatku od osób fizycznych za poprzedni rok rozliczeniowy.
 3. W przypadku elektronicznego składania wniosku wymagana jest rejestracja konta na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl, a dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt a i b dołącza się w postaci dobrej jakości i czytelnych skanów.
 4. W przypadku złożenia wniosku osobiście, rejestracji konta Uczestnik Programu dokonuje w Referacie Spraw Obywatelskich. Informacja o jego założeniu zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego.
 5. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt b, gdy wniosek o Pakiet Mieszkańca składany jest w okresie styczeń – marzec, Pakiet przyznaje się pomimo braku rozliczenia podatku od osób fizycznych za rok ubiegły na podstawie rozliczenia podatku za poprzedni rok rozliczeniowy.
 6. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia.
 7. Po weryfikacji dokumentów Osoba Uprawniona do Pakietu otrzyma potwierdzenie weryfikacji wniosku na podany adres e-mail lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego.
Masz pytania? Zajrzyj do naszego FAQ (najczęściej zadawanych pytań).