Pakiet Bezpłatnych Przejazdów

Informacje


Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dla dzieci i młodzieżyZ bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz Gdańska na liniach: 132, 200, 205, 207, 232 i N5 mogą korzystać wyłącznie dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 roku życia, zamieszkała w Pruszczu Gdańskim.

Zasady przyznawania Pakietu
Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 20 roku życia z adresem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

Osoby, które posiadają aktywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów, mogą w razie kontroli przedstawić do sczytania Pruszczańską Kartę Mieszkańca (elektroniczną lub plastikową). Pakiet można aktywować na zweryfikowanym koncie programu Pruszczańska Karta Mieszkańca. Można tego dokonać online lub za pośrednictwem wniosku w punkcie odbioru karty. O aktywowanie pakietu można wystąpić w dowolnym momencie.

Weryfikacja uprawnień do pakietu zależy od weryfikacji rodzica lub opiekuna prawnego jako mieszkańca Pruszcza Gdańskiego oraz zweryfikowania dziecka jako ucznia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Zasady odnawiania Pakietu
Aby móc wnioskować o Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dana osoba, musi posiadać aktywne konto w programie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, mieć aktywne uprawnienia do Karty Mieszkańca (sprawdź uprawnienia, wchodząc na swoje konto i klikając zakładkę Profil), w tym aktywny Pakiet Mieszkańca. Konieczne jest także zweryfikowanie statusu ucznia przy pomocy legitymacji szkolnej. Zasady dotyczące tej weryfikacji, a co za tym idzie, otrzymania i odnawiania uprawnień do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów są zależne od wieku:
  • dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat okazują legitymację tylko raz, w momencie gdy pierwszy raz składają wniosek o pakiet. Zatem jeśli dziecko miało już Pakiet Bezpłatnych Przejazdów i posiada aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, w tym aktywny Pakiet Mieszańca to uprawnienia do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów zostaną nadane automatycznie w końcówce października danego roku szkolnego, o szczegółach poinformujemy w aktualnościach portalu mieszkamwpruszczu.pl
  • osoby w wieku 18-20 lat obowiązane są okazać legitymację raz w roku najpóźniej do 30 października, w momencie dodawania Pakietu Bezpłatnych Przejazdów na kolejny rok szkolny. Jednocześnie, aby pakiet ten mógł być nadany, osoba ta musi posiadać aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca oraz aktywny Pakiet Mieszkańca. Ta grupa samodzielnie odnawia pakiet, nie ma możliwości przedłużenia go automatycznie. Wniosek o przedłużenie pakietu można złożyć osobiście lub elektronicznie po zalogowaniu na konto mieszkańca.
Pakiet Bezpłatnych Przejazdów na dany rok szkolny ważny jest do 31 października kolejnego roku szkolnego.

Rozkład jazdy
Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie przewoźnika: https://ztm.gda.pl/rozklady/pobierz.html Uwaga! Na stronie znajdziesz rozkłady jazdy wszystkich autobusów dostępnych u danego przewoźnika, bezpłatne przejazdy w ramach opisywanego pakietu są dostępne wyłącznie na wcześniej wymienionych liniach.

Masz pytania? Zajrzyj do naszego FAQ (najczęściej zadawane pytania).

Zobacz:
Uchwała nr XV/203/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach 132, 200, 205, 207, 232 oraz N5 dla dzieci i młodzieży. 
Uchwała nr XV/202/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na linii 107 na terenie Pruszcza Gdańskiego.