Pakiet Bezpłatnych Przejazdów

O projekcie


Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dla dzieci i młodzieżyZ bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz Gdańska na liniach: 132, 200, 205, 207, 232 i N5 mogą korzystać wyłącznie dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 roku życia, zamieszkała w Pruszczu Gdańskim.

Zasady przyznawania Pakietu
Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 20 roku życia z adresem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

Posiadając aktywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca nie ma konieczności okazywania legitymacji szkolnej. Pakiet można aktywować na zweryfikowanym koncie programu Pruszczańska Karta Mieszkańca. Można tego dokonać online lub za pośrednictwem wniosku w punkcie odbioru karty. O aktywowanie pakietu można wystąpić w dowolnym momencie.

Weryfikacja uprawnień do pakietu zależy od weryfikacji rodzica lub opiekuna prawnego jako mieszkańca Pruszcza Gdańskiego oraz zweryfikowania dziecka jako ucznia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Zasady odnawiania Pakietu
Dzieci i młodzież w wieku:
  • 7-17 lat, okazują legitymację tylko raz w momencie składania wniosku o pakiet. Pakiet jest ważny tak długo, jak długo rodzic lub opiekun prawny posiada aktywne i poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca.
  • 18-20 lat, okazują legitymację raz w roku najpóźniej do 30 października. Jednocześnie, aby pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca.

Masz pytania? Zajrzyj do naszego FAQ (najczęściej zadawane pytania).

Zobacz:
Uchwała nr XV/203/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach 132, 200, 205, 207, 232 oraz N5 dla dzieci i młodzieży. 
Uchwała nr XV/202/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na linii 107 na terenie Pruszcza Gdańskiego.