Image

Poznaj projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Zakończyła się weryfikacja projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego.

Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to konsultacje społeczne, które pozwalają mieszkańcom zdecydować, na co zostanie przeznaczona część budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Konsultacje podzielone są siedem etapów, które rozpoczynają swój bieg na początku kwietnia i kończą w połowie listopada.  Wszystkie projekty zgłoszone w ramach konsultacji poddawane są szczegółowej weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane projekty poddawane są głosowaniu. Autorami projektów są mieszkańcy i to oni także decydują podczas głosowania, jakie ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane w następnym roku budżetowym. 

Projekty zweryfikowane
Etap przesyłania propozycji projektów trwał od 1 do 30 kwietnia 2023 r. Z 33 zgłoszonych projektów 27 zostało pozytywnie zweryfikowanych i przyjętych do kolejnego etapu tj. głosowania. Weryfikacją zgłoszonych projektów zajmował się zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od maja do lipca 2023 r. Teraz pruszczanie mają czas na zapoznanie się z projektami, które poddane zostaną niebawem głosowaniu. Głosowanie odbędzie się 8 do 18 września 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie zweryfikowanych, którą można znaleźć poniżej. Szczegółową listę oraz opisy projektów znaleźć można na www.bo.pruszcz-gdanski.pl/mapaprojektow

Projekt nr 1: Doposażenie Parku Centralnego w elementy małej architektury
Projekt nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z doposażeniem placu zabaw w urządzenia dla osób niepełnosprawnych
Projekt nr 5: Renowacja boiska przy ul. Tysiąclecia
Projekt nr 6: Monitoring boiska przy ul. Tysiąclecia
Projekt nr 7: Budowa ogrodzenia wokół boiska ul. Tysiąclecia
Projekt nr 8: Doposażenie placu zabaw "Czikago"
Projekt nr 10: Budowa dwóch kładek drewnianych wraz z ławkami i koszami.
Projekt nr 11: Bezpiecznie z Lwem Pruszkiem
Projekt nr 12: Zdroje wody pitnej przy miejskich punktach aktywności fizycznej
Projekt nr 13: Bezpieczne i zadaszone wiaty rowerowe w kluczowych punktach miasta Pruszcz Gdański
Projekt nr 14: Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium
Projekt nr 15: Rewitalizacja parku pomiędzy ulicami Mickiewicza i Kossaka wraz z wykonaniem schodów od strony ulicy Soplicy i utwardzeniem ścieżek pieszych
Projekt nr 16: Mural przypominający o Pruszczu Gdańskim z dawnych lat
Projekt nr 17: Zwiększenie atrakcyjności strefy rekreacji przy Domu Wiedemanna
Projekt nr 19: Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy
Projekt nr 20: Wielkoformatowy podświetlany napis „PRUSZCZ GDAŃSKI”
Projekt nr 21: Odnowienie Parku Piknikowego
Projekt nr 22: Rozbudowa siłowni przy ul. Dworcowej
Projekt nr 23: Zabezpieczenie siedliska gniazdowań ptaków na stawie retencyjnym przy ul. Dybowskiego
Projekt nr 24: Cykl rodzinnych pikników integracyjnych- lato w Pruszczu Gdańskim
Projekt nr 26: Budowa placu zabaw dla dorosłych przy miejskiej plaży
Projekt nr 28: Hamaki publiczne w parkach miejskich
Projekt nr 29: Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM
Projekt nr 30: Wyposażenie wybiegu dla psów pomiędzy ulicami Obrońców Wybrzeża i Tysiąclecia
Projekt nr 31: Utwardzenie drogi gruntowej prowadzącej do ROD "CUKROWNIK" od ulicy Gdańskiej
Projekt nr 32: Rotacyjny parking miejski przy ul. Wojciecha Kossaka w Pruszczu Gdańskim
Projekt nr 33: Skwer spacerowo-wypoczynkowy

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim, w tym archiwum zgłoszonych projektów znajduje się na stronie: www.bo.pruszcz-gdanski.pl/mapaprojektow