Image

Pakiet Bezpłatnych Przejazdów - przedłuż ważność swoich uprawnień

Pakiet Bezpłatnych Przejazdów mogą otrzymać dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do ukończenia 20 roku życia. Osoby, które posiadają aktywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów, mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na liniach 132, 200, 205, 207, 232 oraz N5. W razie kontroli należy przedstawić Pruszczańską Kartę Mieszkańca (elektroniczną lub plastikową), nie trzeba okazywać żadnych dodatkowych dokumentów.

Pakiet Bezpłatnych Przejazdów jest ważny do 31 października danego roku szkolnego, zatem pakiet uzyskany w roku szkolnym 2021/2022 straci ważność 31 października 2022 r.

Jak uzyskać Pakiet Bezpłatnych Przejazdów na rok szkolny 2022/2023?
Aby móc wnioskować o Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dana osoba, musi posiadać aktywne konto w programie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, mieć aktywne uprawnienia do Karty Mieszkańca (sprawdź uprawnienia, wchodząc na swoje konto i klikając zakładkę Profil), w tym aktywny Pakiet Mieszkańca. Pozostałe wymagania dotyczące otrzymania i odnawiania uprawnień do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów na rok szkolny 2022/2023 zależą od wieku osoby:
  • dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat okazują legitymację tylko raz, w momencie gdy pierwszy raz składają wniosek o pakiet. Zatem jeśli dziecko miało już Pakiet Bezpłatnych Przejazdów i posiada aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, w tym aktywny Pakiet Mieszańca, to uprawnienia do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów zostaną nadane automatycznie w dniu 31 października 2022 r. Nie trzeba nic robić, nie trzeba składać wniosku i weryfikować uprawnienia.
  • osoby w wieku 18-20 lat obowiązane są okazać legitymację szkolną lub zaświadczenie o kontynuacji edukacji raz w roku najpóźniej do 30 października, w momencie dodawania Pakietu Bezpłatnych Przejazdów na kolejny rok szkolny. Jednocześnie, aby pakiet ten mógł być nadany, osoba ta musi posiadać aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca oraz aktywny Pakiet Mieszkańca. Ta grupa samodzielnie odnawia pakiet, nie istnieje możliwość przedłużenia go automatycznie. Wniosek o przedłużenie pakietu można złożyć osobiście lub elektronicznie po zalogowaniu na konto mieszkańca.
UWAGA - do bezpłatnych przejazdów uprawnione są wyłącznie osoby uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Gdzie znajdę wniosek o odnowienie lub wydanie Pakietu Bezpłatnych Przejazdów?
  • Elektronicznie. Zaloguj się na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl, kliknij w górnym menu na „zaloguj się”, wpisz swój login oraz hasło. Po zalogowaniu się wybierz zakładkę "Karta i pakiety", następnie kliknij przycisk "Dodaj nowe pakiety". Wybierz pakiet „2022/2023 Pakiet Bezpłatnych Przejazdów (18-20)” i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.
  • Osobiście. Zgłoś się do Autoryzowanego Punktu Obsługi Pruszczańskiej Karty Mieszkańca z ważną legitymacją szkolną.
 
Schemat uzyskiwania uprawnień do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów
 
7-17 lat
18-20 lat
1. 
Posiada aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca?
tak
tak
2.
Posiada aktywny Pakiet Mieszkańca?
tak
tak
3.
Posiadał przynajmniej raz aktywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów?
tak
tak
 
Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś/aś 3 razy tak
Pakiet  Bezpłatnych Przejazdów zostanie przedłużony automatycznie 31.10.2022 r.
Pakiet Bezpłatnych Przejazdów zostanie przedłużony pod warunkiem przedłożenia wniosku z dokumentem potwierdzającym kontynuację nauki (czytaj więcej)
Jeśli, na pytanie nr 3 odpowiedziałeś/aś nie
Złóż swój pierwszy wniosek o Pakiet Bezpłatnych Przejazdów (czytaj więcej)
Jeśli, na pytanie nr 1 lub 2 odpowiedziałeś/aś nie
Musisz odnowić uprawnienia lub uzyskać Pakiet Mieszkańca, zapraszamy do Autoryzowanego Punktu Obsługi Pruszczańskiej Karty Mieszkańca