PRUSZCZ GDAŃSKI Pogoda

Dołącz do tych którzy odebrali już swoją Kartę

Kartę posiada już:

2 676
osób
w wieku do 20 lat

5 030
dorosłych
w wieku 20-54 lata

3 054
seniorów
w wieku 55+ lat