Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa parkingu przy ulicy Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy łączącego ulicę Skalskiego z dworcem PKP

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Sikorskiego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego ul. Ks. Marka w Pruszczu Gdańskim

Wykonanie nawierzchni fragmentu ul. Pułkowej

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundament.ów, ścian, stropów i dachu

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunlanych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych

Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym

Budowa alejek na cmentarzach

Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów