Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Parki fitness

Biały Orlik

Rozbudowa amfiteatru

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

Plac im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Powstańców Warszawy

Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. Niepodległości

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. 1 Maja

Park miejski

Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSO nr 1

Inwestycje Urzędu Miasta

Inwestycje na cmentarzu komunalnym

Droga dojazdowa do działki

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Monitoring miasta

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadanim mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Modernizacja budynku przedszkolnego

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

Dach ZS nr 4

Projekt kompleksu sportowego przy ZS nr 2

Inwestycje w ZSO nr 1

Inwestycje w ZS nr 2

Plac zabaw przy ZS nr 2

Plac zabawa przy SP nr 3

Plac zabaw przy ZS nr 4

Plac zabaw dla starszaków na Faktorii

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II

Budowa, modernizacja sieci i przepompowni kanalizacji deszczowej

Modernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 6

Projekt elewacji i dachu przy ul. Żwirki i Wigury 8

Wiata rowerowa

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

Wiaty przystankowe

Budowa ul. 1 Maja

Budowa ul. Bogusławskiego

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

Budowa chodnika na ul. Mickiewicza

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

Budowa ul. Jana z Kolna

Budowa ul. Mazepy

Budowa ul. Wyspiańskiego 71-81

Budowa ul. Kasprowicza

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Budowa ul. Raciborskiego