Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim

Rozbudowa amfiteatru

Budowa Parku Krainy Polodowcowej

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej

Przebudowa zespołu szatni z sanitariatami w budynku CKiS w Pruszczu Gdańskim

Budowa targowiska miejskiego Mój rynek

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Dokumentacja projektowa ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Bałtycka Strefa Inwestycyjna III

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 8-10 przy ul. Kopernika

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 11-17 przy ul. Wyspiańskiego

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 25-27 przy ul. Zastawnej

Budowa ul. Sikorskiego (Komarowo)

Budowa ul. Wybickiego

Budowa ul. 11 Listopada

Budowa ul. Konwaliowej

Budowa ul. Broniewskiego

Budowa ul. Skierki i ul. Chochlika

Budowa ul. Grota Roweckiego

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego