Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Park Wita Stwosza

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.

Bariery energochronne PCK

Telemetria

Oświetlenie na terenie miasta

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 12.

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Inwestycje w Przedszkolu nr 3

Przebudowa ul. Gdyńskiej

Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej

Renowacja terenu u zbiegu ulic: Chopina, Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku przy ul. Krótkiej nr 4 i nr 6 wraz z oświetleniem, w Pruszczu Gdańskim

Inwestycje w budynku SP nr 2 - oddziały przedszkolne

Inwestycje w SP nr 4 - projekt

Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - projekt

Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Radarowy wyświetlacz prędkości

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4

Inwestycje w SP nr 3

Inwestycje na Faktorii

Przebudowa ul. Kuleja

Inwestycje w SP nr 2

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt

Inwestycje w budynku przy ul. Chopina 32 (OSP)

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw

Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt

Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rzece Raduni przy ul. Dworcowej

Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Kowalskiej

Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Inwestycje na terenie Parku Kulturowego

Inwestycje w amfiteatrze

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem