Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa skate-parku oraz miejsc postojowych na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34

Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ulic Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

ul. Tczewska, Towarowa - projekt

Projek budowy ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim ( na odc. od ul. Jaśminowej do ul. Herberta).

Projekt budowy ul. Jaśminowej i ul. Deyny w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy odcinka ul. Handlowej w Pruszczu Gdańskim

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim o halę sportową i część dydaktyczną.

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II

Projekt zamienny Parku Miejskiego w Pruszczu Gdaskim

Budowa układu drogowego na dz. Nr 10/141, 299/2 obr. 16 Miasto Pruszcz Gdański - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszcz Gdański w msc. Pruszcz Gdański

Budowa ul. Różanej w Pruszczu Gdńskim

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim

Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem - etap I

Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych