Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim

Budowa oświetlenia w ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim

Budowa ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy budynku szatni na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Warszawy

Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną

Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie

Projekt budowy ulicy Młodzieżowej w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Budowa skate-parku oraz miejsc postojowych na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34

Projekt budowy ulicy Śniadeckiej oraz odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

Budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju

Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański

Inwestycje w parku przy ul. Wita Stwosza

Przebudowa ul. Reymonta

Przebudowa ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego

Projekt budowy skrzyżowania ulicy Kopernika (DW226) z ulicą Malinowskiego w Pruszczu Gdańskim

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim

Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejrzy w Pruszczu Gdańśkim

Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Rozbiórka budynku gospodarczych dwóch komórek lokatorskich wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego na dz. nr 80/3 i 80/4 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy

Kładka piesza nad rzeką Radunia w Pruszczu Gdańskim ( ul. Podmiejska 1 ) - przebudowa pokładu

Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

Pomorskie z Ukrainą

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ulic Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

ul. Tczewska, Towarowa - projekt

Projek budowy ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim ( na odc. od ul. Jaśminowej do ul. Herberta).

Projekt budowy ul. Jaśminowej i ul. Deyny w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy odcinka ul. Handlowej w Pruszczu Gdańskim

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim o halę sportową i część dydaktyczną.

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II

Projekt zamienny Parku Miejskiego w Pruszczu Gdaskim

Budowa układu drogowego na dz. Nr 10/141, 299/2 obr. 16 Miasto Pruszcz Gdański - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszcz Gdański w msc. Pruszcz Gdański

Budowa ul. Różanej w Pruszczu Gdńskim

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim

Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem - etap I

Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

Przebudowa ulicy Plac Wolności w Pruszcz Gdański

Przebudowa chodnika łączącego ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim

Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Park Wita Stwosza

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część 3: Odcinek od ulicy Reymonta do ulicy Gałczyńskiego

Doświetlenie przejść dla pieszych przez DK91 (ul. Grunwaldzka) i ul. Sikorskiego przy restauracji Mc Donald's w Pruszczu Gdańskim

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego oraz wymiana przewodu spalinowego w budynku przy ul. Krótkiej

Projekt budowy układu drogowego na dz. nr 10/141,299/2 - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja pompowni ścieków kanalizacji deszczowej PD1

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.

Bariery energochronne PCK

Telemetria

Oświetlenie na terenie miasta

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 12.

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Inwestycje w Przedszkolu nr 3

Przebudowa ul. Gdyńskiej

Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej

Renowacja terenu u zbiegu ulic: Chopina, Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku przy ul. Krótkiej nr 4 i nr 6 wraz z oświetleniem, w Pruszczu Gdańskim

Inwestycje w budynku SP nr 2 - oddziały przedszkolne

Inwestycje w SP nr 4 - projekt

Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - projekt

Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Radarowy wyświetlacz prędkości

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4

Inwestycje w SP nr 3

Inwestycje na Faktorii

Przebudowa ul. Kuleja

Inwestycje w SP nr 2

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt

Inwestycje w budynku przy ul. Chopina 32 (OSP)

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw

Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt

Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rzece Raduni przy ul. Dworcowej

Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Kowalskiej

Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Inwestycje na terenie Parku Kulturowego

Inwestycje w amfiteatrze

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe

Modernizacja chodników

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

Tereny zielone przy ul. Kasprowicza

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Warszawy

Budowa ul. Narutowicza

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej 6

Modernizacja Faktorii

Projekt garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim”

Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego

Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza

Koncepcja zagospodarowania parku w centrum miasta

Rewitalizacja parku „Z gruszą” - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta

Tereny zielone - centrum

Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym

Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

Budowa alejek na cmentarzach

Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów

Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia

Budowa piaszczystego boiska do gry w siatkówkę plażową na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego

Budowa ul. Traugutta

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G Emilii Plater wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Orzeszkowej

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G - ul. Słowackiego

Kanalizacja deszczowa Mickiewicza

Budowa ul. Sportowej

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa placu zabaw przy ul. Przy Torze

Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina, Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Budowa ul. Kasprowicza

Budowa ul. Cyprysowej

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem

Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej i Staszica w Pruszczu Gdańskim

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego

Budowa ul. Raciborskiego

Budowa kanału technologicznego przy ul. Dąbrowskiego

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunlanych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Budowa ul. Wyspiańskiego 68-78

Budowa fragmentu ul. Romera, fragmentu ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Wyspiańskiego 56-66

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem

Budowa ul. Fantazego

Pruszcz Gdański, Dom Mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Budowa ul. Dąbrowskiego (od ul. Słonecznej do ul. E. Plater)

Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego (WPF)

Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3

Połączenie istniejącego ciągu pieszego Al. Ks. Waląga z parkiem

Modernizacja toalet w ZS nr 4 przy ul. Westerplatte

Budowa ul. Baczyńskiego w Pruszczu Gdańskim

Osiedle Bursztynowe (ul. Rogozińskiego, ul. Domejki, ul. Hryniewieckiego, ul. Jana z Kolna)

Budowa ul. Skierki i ul. Chochlika

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4, przy ul. Kasprowicza 16

Przebudowa układu drogowego ul. Szymanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Sikorskiego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego ul. Ks. Marka w Pruszczu Gdańskim

Wykonanie nawierzchni fragmentu ul. Pułkowej

Budowa ul. Czarnieckiego 75-85

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim

Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiego

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundament.ów, ścian, stropów i dachu

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem

Budowa ul. Kołłątaja w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Czarnieckiego 63-73

Budowa ul. Grota Roweckiego

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Kopernika 29-35

Przebudowa ul. Kochanowskiego

Przebudowa drogi dojazdowej do budynków nr 20-30 przy ul. Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

Budowa chodnika przy ul. Komunalnej

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

Budowa chodnika na ul. Mickiewicza

Budowa przepustu na potoku Rotmanka

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa parkingu przy ulicy Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów

Budowa ul. 11 Listopada

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

Budowa chodnika przy ul. Reja

Remont mostu - Plac Wyzwolenia

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dworcowej

Budowa ul. Jana z Kolna

Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Pruszczański system tras rowerowych

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Mazepy

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 22 i 24 przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Pozostałe inwestycje

Budowa ul. Wyspiańskiego 71-81

Budowa ul. Wczasowej i odcinka ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Budowa ul. Bogusławskiego

Budowa ul. Konwaliowej

Budowa ul. Broniewskiego

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Inwestycje w ZS nr 4

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy łączącego ulicę Skalskiego z dworcem PKP

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 11-17 przy ul. Wyspiańskiego

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański

Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego

Plac zabaw przy ZS nr 4

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 25-27 przy ul. Zastawnej

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego

Plac zabaw dla starszaków na Faktorii

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej w Pruszczu Gdańskim

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II

Budowa, modernizacja sieci i przepompowni kanalizacji deszczowej

Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego

Modernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 6

Projekt elewacji i dachu przy ul. Żwirki i Wigury 8

Budowa kanalizacji deszczowej

Wiata rowerowa

Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

Budowa ul. Sikorskiego (Komarowo)

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

Budowa ul. Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim

Wiaty przystankowe

Budowa ul. Wybickiego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika

Budowa ul. 1 Maja

Budowa ul. Bogusławskiego

Budowa ul. Emilii Plater

Dach ZS nr 4

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - etap I

Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4

Projekt kompleksu sportowego przy ZS nr 2

Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza

Inwestycje w ZSO nr 1

Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych

Przebudowa układu drogowego ul. Głowackiego w Pruszczu Gdańskim

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 – etap II

Inwestycje w ZS nr 2

Bałtycka Strefa Inwestycyjna III

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Plac zabaw przy ZS nr 2

Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Norwida

Plac zabawa przy SP nr 3

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 8-10 przy ul. Kopernika

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Powstańców Warszawy

Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw

Ocieplenie ścian i fragmentu dachu (segment C i D) budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. Niepodległości

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. 1 Maja

Park miejski

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim

Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSO nr 1

Budowa szaletu miejskiego

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

Ocieplenie ścian budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5

Inwestycje Urzędu Miasta

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej

Inwestycje na cmentarzu komunalnym

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Droga dojazdowa do działki

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przebudowa zespołu szatni z sanitariatami w budynku CKiS w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Monitoring miasta

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadanim mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Budowa targowiska miejskiego Mój rynek

Modernizacja budynku przedszkolnego

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

Dokumentacja projektowa ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Wojska Polskiego

Modernizacja kładki na rzece Radunii (na wysokości dworca PKP)

Modernizacja kładki na rzece Raduni (ul. Mickiewicza)

Sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa

Budowa ronda i ul. PCK

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej w ulicach Azaliowej i Lawendowej oraz budowa zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim

System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi przy ulicach Mickiewicza i Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim – etap I i II

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim

Rozbudowa amfiteatru

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

Termomodernizacja budynku ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte

Chodnik na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego

Obwodnica Pruszcza Gdańskiego

Wiaty przystankowe

Budowa terenu biologicznie czynnego, rekreacyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim

Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn

Budowa Parku Krainy Polodowcowej

Parki fitness

Biały Orlik

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

Rozbudowa amfiteatru

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plac im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 3

Kaplica cmentarna

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Wyloty kanalizacji deszczowej

Szkolny plac zabaw przy ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Pruszczu Gdańskim

Budowa ogrodzenia ZS nr 4 filii przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 6

Modernizacja mostu na przedłużeniu ulicy Mickiewicza

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

Budowa wiaty na Faktorii

Monitoring miasta

Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II

Przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Przebudowa układu drogowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Przebudowa układu drogowego - fragmentu ul. Leopolda Staffa na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Romualda Traugutta w Pruszczu Gdańskim

Rozbudowa amfiteatru i budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim

Projekt modernizacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Budowa tymczasowego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 40

Oświetlenie na terenie miasta

Dokumentacja konserwatorska budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Infomaty

Rozbudowa amfiteatru

Wymiana stolarki drzwiowej w ZSO nr 1

Terenowe urządzenia sportowe przy ZSO nr 1

Inwestycje w ZSO nr 1

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Chopina

Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Modernizacja toru BMX

Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

Boisko przy ZS nr 4 ul. Obrońcow Westerplatte 30

Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią

Modernizacja kuchni w ZSO nr 1

Postawienie stacji naprawczych dla rowerów

Modernizacja nawierzchni holu w ZS nr 2

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Modernizacja budynku ZS nr 2

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4

Modernizacja instalacji ciepłej wody w SP nr 3

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Termomodernizacja budynku przedszkolnego przy ul. Niepodległości

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3

Modernizacja chodników

Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1

Monitoring systemu kanalizacji deszczowej

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

Projekt budowy układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym

Projekt kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i Lawendowej

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju

Zbiorniki rentencyjne Obrońców Wybrzeża / Cicha, Podkomorzego

Montaż wiat przystankowych

Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)

Budowa boiska przy SP nr 3 - Orlik

Budowa kurtyn wodnych (zamgławiaczy) wraz z instalacją wody oraz linii kablowej i centrali sterującej w Pruszczu Gdańskim na przedłużeniu Al. Ks.Waląga

Modernizacja boiska przy ul. Tysiąclecia

Budowa ul. Kasprowicza

Montaż wiat przystankowych

Projekt kolektora kanalizacji deszczowej

Przebudowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie ZS nr 2

Modernizacja toalet w ZS nr 2

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekt wodno-kanalizacyjny inwestycji miejskich

Modernizacja podłogi holu w SP nr 3

Ciągi komunikacyjne w ZSO nr 1

Projekty

Przebudowa pomieszczeń archiwum budynku Urzędu Miasta

Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego

Montaż stołu do tenisa stołowego przy ul. Powstańców Warszawy

Budowa mostku na Kanale Raduni

Kasa biletowa - Faktoria

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Kojec dla psów

Zieleń na rondzie Kociewskim

Budowa ul. Romera, ul. Dybowskiego, ul. Domeyki

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej

Dokumentacja projektowa Parku Dębowego przy ul. Lawendowej

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

Projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Projekt Park&Ride

Plac zabaw przy ul. Kasprowicza

Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B

Projekt terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym

Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Ogrodzenie boiska

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

Modernizacja zaplecza stadionu

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. 1 Maja

Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Adama Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek”

Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza

Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Oświetlenie na terenie miasta

Oświetlenie ulic Andersa i Maczka

Budowa ul. Sucharskiego

Park dla psów przy ul. Tysiąclecia

Garaże OSP

Budowa ul. 3 Maja - Pogodna

Place zabaw

Budowa ul. Karpińskiego

Wymiana instalacji CO w ZS nr 2

Wymiana podłogi na małej sali gimnastycznej w ZSO 1

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej i Lawendowej

Rozbudowa amfiteatru

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF

Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gałczyńskiego

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF

Modernizacja systemu nawadniania nawierzchni stadionu przy CKiS

Biały Orlik - zakup rolby

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

Projekt odwodnienia ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej

Dokumentacja projektowa ul. Skalskiego

Dokumentacja projektowa ul. Dworcowej

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Dokumentacja projektowa budowy układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina, i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF

Oświetlenie na terenie miasta

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim

Monitoring miasta

Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim