Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim

Budowa oświetlenia w ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim

Budowa ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy budynku szatni na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Warszawy

Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną

Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie

Projekt budowy ulicy Młodzieżowej w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Budowa skate-parku oraz miejsc postojowych na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34

Projekt budowy ulicy Śniadeckiej oraz odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

Budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju

Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim