Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gałczyńskiego

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekty

Modernizacja toru BMX

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1

Budowa ogrodzenia ZS nr 4 filii przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 6

Modernizacja mostu na przedłużeniu ulicy Mickiewicza

Budowa wiaty na Faktorii

Rozbudowa amfiteatru i budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim

Budowa tymczasowego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej w ulicach Azaliowej i Lawendowej oraz budowa zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim

System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi przy ulicach Mickiewicza i Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim – etap I i II

Budowa terenu biologicznie czynnego, rekreacyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 3

Ocieplenie ścian i fragmentu dachu (segment C i D) budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16

Ocieplenie ścian budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - etap I

Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych

Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim

Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 22 i 24 przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Wczasowej i odcinka ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Baczyńskiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa układu drogowego ul. Szymanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Czarnieckiego 75-85

Budowa ul. Kołłątaja w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa drogi dojazdowej do budynków nr 20-30 przy ul. Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91