Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Park dla psów przy ul. Tysiąclecia

Garaże OSP

Place zabaw

Wymiana instalacji CO w ZS nr 2

Wymiana podłogi na małej sali gimnastycznej w ZSO 1

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF

Budowa mostku na Kanale Raduni

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Budowa ul. Romera, ul. Dybowskiego, ul. Domeyki

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Montaż wiat przystankowych

Modernizacja boiska przy ul. Tysiąclecia

Przebudowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie ZS nr 2

Przebudowa pomieszczeń archiwum budynku Urzędu Miasta

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

Projekt odwodnienia ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej

Dokumentacja projektowa ul. Skalskiego

Dokumentacja projektowa ul. Dworcowej

Dokumentacja projektowa budowy układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina, i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Adama Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza

Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Oświetlenie na terenie miasta