Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Budowa kurtyn wodnych (zamgławiaczy) wraz z instalacją wody oraz linii kablowej i centrali sterującej w Pruszczu Gdańskim na przedłużeniu Al. Ks.Waląga

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią

Przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa układu drogowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Przebudowa układu drogowego - fragmentu ul. Leopolda Staffa na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Romualda Traugutta w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański

Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego

Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika

Budowa chodnika przy ul. Komunalnej

Budowa chodnika przy ul. Reja

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dworcowej

Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Pruszczański system tras rowerowych

Pozostałe inwestycje

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Kanalizacja deszczowa Mickiewicza

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim”

Rewitalizacja parku „Z gruszą” - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb